• Aviso Legal


  AVISO LEGAL/POLÍTICA DE PRIVACIDADE

   

  Datos Identificativos do Titular da Páxina Web:

  De conformidade coa  Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).

  Razón Social: ASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER

  CIF: G32025405

  Dirección: PZ DON BOSCO 1 BAJO CP32003-OURENSE

  E-MAIL: amencer@amencer.org

   

  Política de Protección de Datos:

  LEXISLACIÓN. Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

  FINALIDADE DO TRATAMENTO.

  • No caso de que nos remita unha solicitude de contacto a finalidade será a de atender a súa consulta así como manterlle informado das nosas iniciativas actuais ou futuras.
  • No caso das solicitudes de inscripción en actividades ou formación a de xestionar a alta dos usuarios que participan nas actividades organizadas pola asociación xuvenil.
  • No caso de participar nas nosas campañas solidarias xestionar as doazóns recibidas por medio da aplicación Bizum.

  LEXITIMIZACIÓN.

  • Si contacta connosco a base legal para o tratamento dos seus datos é a súa solicitude de contacto.
  • Si se inscribe nas actividades ou en formación a base legal é o consentimento prestado para poder participar nas actividades organizadas pola asociación xuvenil.
  • Si realiza un donativo a base legal é a súa solicitude de querer colaborar nas nosas campañas solidarias.

  CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados ata resolver as súas consultas ou durante os plazos legalmente establecidos.

  CESIÓNS DE DATOS.

  • Si contacta connosco os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.
  • Si solicita participar nas nosas actividades ou en formación os datos poderán ser cedidos á Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, á Inspectoría Salesiana “Santiago El Mayor” e, si procede, a entidades aseguradoras dos eventos.
  • Si realiza una doazón os seus datos serán cedidos as entidades financieras participantes no proceso.

  DEREITOS DO INTERESADO. Terá dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas.

  DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIONS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUIDA A ELABORACIÓN DE PERFIS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

  ÓNDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a amencer@amencer.org indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI.

  MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, ASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado o risco

  TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través da páxina web https://amencer.org/ non se recolle ningún dato persoal sen o  seu consentimento.

  DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 ASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

  INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se  vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

  DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non esté conforme co  tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante a autoridade nacional de control Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

   

  Lexislación aplicable:

  A presente Política de Privacidade se rexirá polo disposto na lexislación española someténdose a xurisdicción dos xuzgados e Tribunais do domicilio do titular da web.

   

  Copyrigth © ASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER, todolos dereitos reservados. | Certos contidos poden estar baixo "Copyrigth ®" ou ser "Marcas Rexistradas ™" dos seus títulares, queda terminantemente prohibido o uso dos contidos de esta páxina web sen o consentemento por escrito de.

  Powered by ciolet.com - Producto baixpo licencia "Orixinal" ofrecida por CIOLET SYSTEMS A.N.T. SLU


   

  Copyrigth © ASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER, todolos dereitos reservados. | Certos contidos poden estar baixo "Copyrigth ®" ou ser "Marcas Rexistradas ™" dos seus títulares, queda terminantemente prohibido o uso dos contidos de esta páxina web sen o consentemento por escrito de. AVISO LEGAL

  Powered by ciolet.com - Producto baixpo licencia "Orixinal" ofrecida por CIOLET SYSTEMS A.N.T. SLU